Acıpayam Devlet Hastanesi

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü
Acıpayam Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdari Birimler

Güncelleme Tarihi: 07/09/2017

Arşiv

Ayniyat -Ambar - Depo

Danışma

Döner Sermaye Saymanlık Veznesi

Faturalama

Gelen Giden Evrak

Hasta Hakları

Hasta Kabul

Hizmetli

İdari Ve Mali İşler Müdürü

İstatistik

Kurum Performans Ve Kalite

Mutemetlik

Müdür Yardımcısı

Personel Şefi

Sağlık Ve Bakım Hizmet Müdürü

Santral

Satın Alma

Sekreterlik

Sosyal Hizmet Birimi

Şoför

Tahakkuk

Terzihane

TIG

Vezne